Programy Czytelnicze

     W roku szkolnym 2016/2017  realizowane były dwa programy czytelnicze mające  na celu zachęcić dzieci i młodzież do czytania.
Pierwszy program to "Klasa starsza czyta klasie młodszej", który był prowadzony drugi rok. Każdego miesiąca klasa starsza na swoich lekcjach wychowawczych czytała swoim młodszym kolegom i koleżankom.
Drugi program to " Duży czyta małemu"  został wprowadzony w tym roku szkolnym. Programem były objęte oddziały przedszkolne. Chętni uczniowie z klas od IV do III gimnazjum w każdym miesiącu czytali młodszym dzieciom.

W programie tym brali udział: A. Pawelec, I. Plutowska, M. Nowak, K. Plich, W. Olszyna, M, Napierska, P. Vogiel, K. Stereńczak, W. Kozicka, A. Pietrzala, W. Olszyna , H Jagiełło, M. Wałantowicz, K. Nowaki i N. Suszczewicz. Uczniowie bardzo chętnie przygotowywali się do zajęć,  a mali odbiorcy słuchali ich z wielkim zainteresowaniem. Mam nadzieję, że w kolejnym roku szkolnym bedziemy nadal kontynuować realizację tych programów, które w dobie Internetu zachęcą choćby kilkoro dzieci do "rozkochania się w książce".

Anetta Ginter - bibliotekarz szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]

 

 

Dodatkowe informacje

stat4u