Rada Rodziców

 

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Przewodnicząca: Stocki Robert

Zastępcy: Śliwka Teresa

Skarbnik: Hałas Beata

Sekrzetarz: Lucyna Skiba

Członkowie:  Brunka A.,  Wiśniewska-Bubeło A., Kozieł B., Kwiecień L., Plutowska M., Waśkowiak K., Miśkiewicz W., Zych A.

 

 

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Przewodnicząca: Stocki Robert

Zastępcy: Śliwka Teresa

Skarbnik: Hałas Beata

Sekrzetarz: Plutowska Małgorzata

Członkowie: Terefenko Helena, Brunka Agnieszka,  Bubnowska Paulina,  Wiśniewska_Bubeło Agata,  Bączkowska Anna, Makar Jarosław

Komisja rewizyjna:  Ryder-Sobczyk Ewa, Ostrowska-Lisiak Barbara

 Składka Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 wynosi 20 zł od rodziny.

 

 

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Przewodnicząca: Stocki Robert

Zastępcy: Śliwka Teresa

Skarbnik: Hałas Beata

Sekrzetarz: Tworek Małgorzata

Członkowie: Jaromij Joanna, Terefenko Helena  Plutowska Małgorzata, Brunka Agnieszka, Sawka Marta, Bubnowska Paulina, Skrycka Olga, Wiśniewska_Bubeło Agata, Krauze Łucja, Miśkiewicz Mariola

Komisja rewizyjna:  Ryder-Sobczyk Ewa, Ostrowska-Lisiak Barbara

 Składka Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017 wynosi 20 zł od rodziny.

 

 

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Przewodnicząca: Łyszyk Alicja

Zastępcy: Reszetar Andrzej, Stocki Robert

Skarbnik: Hałas Beata

Sekrzetarz: Stocka Urszula

Członkowie: Jaromij Karolina, Kida Wioleta,  Plutowska Małgorzata, Śliwka Teresa, Miśkiewicz Mariola, Nowotniak Agata, Kwiecień Lucyna, Jaromij Joanna, Krauze Łucja, Tworek Magorzata, Pawlicka Bogusawa

Komisja rewizyjna: Ryder-Sobczyk Ewa, Lisiak-Ostrowska Barbara, Szczot Danuta

 Składka Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016 wynosi 20 zł od rodziny.

 

 

 

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Przewodnicząca: Łyszyk Alicja

Zastępcy: Reszetar Andrzej, Stocki Robert

Skarbnik: Hałas Beata

Sekrzetarz: Pawlicka Bogusława

Członkowie: Jaromij Karolina, Kida Wioleta, Konc Dorota, Nowotniak Agata, Ożga Wanda, Plutowska Małgorzata, Plich Izabela, Rudnik Marek, Śliwka Helena, Śliwka Teresa, Stocka Urszula, Miśkiewicz Mariola

Komisja rewizyjna: Ryder-Sobczyk Ewa, Lisiak-Ostrowska Barbara, Szczot Danuta

 Składka Rady Rodziców na rok szkolny 2014/2015 wynosi 20 zł od rodziny.

 

Dodatkowe informacje

stat4u