Historia Barcina

Barcino to wieś leżąca nad Bystrzenicą. W czasach średniowiecznych była główną siedzibą znaczącego rodu von Massow. Do nich należały również: Obłeżę, Bronowo i Osieki. Najstarszy zapis dotyczący Barcina pochodzi z 1480 r. W tym czasie we wsi mieścił się urząd sądowy z izbą tortur. Barcino i okoliczne tereny nie należały wówczas do najbezpieczniejszych.

 Podróżujący tędy kupcy byli narażenia na napady rozbójników, których główna siedziba znajdowała się w okolicach Warcina. Od zbójowania nie stroniła nawet tutejsza uboga szlachta. Von Masowowie byli właścicielami majątku z przerwami do XIX w. W XVIII i XIX w. wsią zarządzały rodziny von Hoymów, Massowów i Puttkamerów. W XIX w. w rejonie wioski wydobywano bursztyn. Do XVIII w. Barcino i sąsiednie tereny zamieszkiwali Polacy. Kiedy w 1617 r. do wsi sprowadzono nowego pastora, Jakuba Gersza, wyraźnie polecono, aby w niedzielę odśpiewywał psalmy po niemiecku i po kaszubsku. Także tutejsze rody szlacheckie Massowów i Puttkamerów były pochodzenia słowiańskiego, o czym świadczą nazwy ich najstarszych osad i wielkość gospodarstw. Nazwa Barcino wywodzi się od nazwy osobowej Barta lub Barto, te zaś są formą imion Bartłomiej albo Bartold; niem. Bartin. Żywioł polski zmalał, a proces germanizacyjny nasilił się po objęciu ziem przez elektorów brandenburskich (XVIII w.), a potem królów pruskich (początek XIX w.). Barcino powróciło do państwa polskiego po zakończeniu II wojny światowej. Do 1975 r. posiadało status gminy, następnie gromady Barcino. Dziś jest wsią gminy Kępice, liczącą 577 mieszkańców. Miejsca zabytkowe, na które warto zwrócić uwagę: Kościół p.w. św. Anny z XVI w. z ołtarzem w stylu barokowym z XVIII w. Pałac barokowy Puttkamerów z I poł. XVIII w. ( z oryginalnego wyposażenia zachowały się: piec niderlandzki i kominek) Zabudowania mieszkalne pracowników folwarcznych z XIX i XX w. Gorzelnia z 1891 r. Budynek stacji kolejowej z 1910 r. Pomniki przyrody: Dąb szypułkowy przy drodze do dawnego PGR-u Dąb szypułkowy na placu przy kościele.

Dorota Trąbińska

 

Dodatkowe informacje

stat4u