Statut Szkoły

Statut Zespołu Szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie - Kliknij tutaj >>>>>

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 -Funkcjonowanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie - Kliknij tutaj >>>>>

Załącznik nr 2 - Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie - Kliknij tutaj >>>>>

Załącznik nr 3 - Regulamin konkursu na najlepszego ucznia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Barcinie - Kliknij tutaj >>>>>

Załącznik nr 4 - Regulamin wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Barcinie - Kliknij tutaj >>>>>

Załącznik nr 5 - Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie - Kliknij tutaj >>>>>

Załącznik nr 6 - Regulamin realizacji projektów edukacyjnych - Kliknij tutaj >>>>>

Załącznik nr 7 - Regulamin organizacji zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie - Kliknij tutaj >>>>> 

 

 

Dokumenty zamieszczone są w formacie PDF. Do ich odczytania potrzebujesz darmowy program Adobe Acrobat Reader lub inny program. Możesz go pobrać klikając tutaj >>>>>

Dodatkowe informacje

stat4u