Przedszkole w Barcinie

Od 05.10.2013 rozpoczęły się zajęcia w przedszkolu przy Zespole Szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie.
Do przedszkola uczęszcza 15 dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Zajęcia prowadzi pani Elwira Wilma.

Czytaj więcej: Przedszkole w Barcinie

Terminy wywiadówek

TERMINY WYWIADÓWEK I DYŻURÓW

19.IX.2013 – wywiadówka
13.XI.2013 – dyżur
18.XII.2013 – wywiadówka (poinformowanie o ocenach i zagrożeniach)
19.III.2014 – dyżur
21.V.2014 – wywiadówka (poinformowanie o ocenach i zagrożeniach)

Terminy proponowanych wywiadówek i dyżurów mogą ulec zmianie.
Nowy termin zostanie podany na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły.

Kalendarz roku szkolnego

  2 września – Rozpoczęcie roku szkolnego 

 14 października – Dzień Edukacji Narodowej 

 1 listopada – Wszystkich Świętych 

 11 listopada – Święto Niepodległości 

Czytaj więcej: Kalendarz roku szkolnego

Zdjęcia

Krótki fotoreportaż

Czytaj więcej: Zdjęcia

Dodatkowe informacje

stat4u